SEMINARI I KONGRESI

TEHNIČKA POTPORA, OZVUČENJE, RASVJETA
10. ožujka 2021.
TURIZAM
8. ožujka 2021.

Priprema i organizacija, provedba i praćenje značajnih skupova, seminara, kongresa i javnih događaja uz voditeljski posao i cjelokupnu logistiku. Naša organizacija i provedba manifestacija poput Kongresa liječnika pedijatara Hrvatske, Kongresa stomatologa, Obljetnice poduzeća Oculus energija, tvrtke Abit, i drugih samo su neke od priredbi kojima smo dali svoj organizacijski i provedbeni obol.

Trebate li naše usluge? Kontaktirajte nas...

Pošaljite nam poruku